Předcházejte vzniku požárů a zbytečným ztrátám na lidských životech

Nezařazené

Statistiky uvádějí, že nejvíce požárů vzniká v domácnostech. Nejčastější příčinou vzniku požáru je zkrat v elektroinstalaci, neodpojený spotřebič od elektrické energie, topné těleso a zařízení pro odvod zplodin a spalin (komín) v havarijním stavu – neudržovaná a bez odborné údržby, a také nedopalky cigaret. Mezi nejčastější nedostatky patří nevyhovující technický stav komínů, proto by si je lidé měli dávat pravidelně kontrolovat a čistit.

Dodržujte zákonné povinnosti

Problémem jsou hlavně venkovské domy či chaty. Lidé si dělají krby a nemají je odborně namontované a napojené na kouřovody. I když kominíci stále připomínají zákonem stanovenou povinnost provedení revize komínů, lidé tuto povinnost neplní, nebo ji nechávají na poslední chvíli. U plynových kotlů by se měly kontroly a čištění provádět jednou ročně, pokud lidé používají tuhá paliva, zákonná povinnost jim ukládá čistit komíny každé dva měsíce. Svou starostlivostí a pečlivostí předejdete jak požárům, tak i otravám oxidem uhelnatým!

Previous
Jacuzzi můžete mít už i doma
Next
Vše doručíme rychle a včas